Hướng dẫn lập hóa đơn điện tử đối với trường hợp giao hàng nhiều lần

Đối với nhiều doanh nghiệp chuyên ngành xây dựng, việc lập hóa đơn điện tử đối với những lần bàn giao công trình hoặc trường hợp giao hàng nhiều lần vẫn là vấn đề gây ra nhiều tranh cãi. Nhất là việc thời điểm hóa đơn điện tử khi nào bắt buộc cũng đang trở thành điểm nóng như hiện nay thì các vấn đề xoay quanh luôn được kế toán và các doanh nghiệp đặc biệt quan tâm. Vậy, việc lập hóa đơn điện tử đổi với trường hợp giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao công trình theo từng hạng mục được quy định như thế nào? Cùng xem chi tiết trong bài viết dưới đây.

Đối với trường hợp giao hàng nhiều lần hay bàn giao từng hạng mục thì mỗi lần giao hàng hay bàn giao thì sẽ đều phải lập hóa đơn cho hàng hóa, dịch vụ được giao. Đây là điều đã được quy định tại Điều 7, Nghị định 119/2018/NĐ-CP về thời điểm lập hóa đơn.

Cụ thể: “Trường hợp giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục, công đoạn dịch vụ thì mỗi lần giao hàng hoặc bàn giao đều phải lập hóa đơn cho khối lượng, giá trị hàng hóa, dịch vụ được giao tương ứng.”

hóa đơn điện tử

Ngày lập hóa đơn điện tử đối với xây dựng, lắp đặt là ngày nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành.

Ngày lập hóa đơn với tổ chức kinh doanh bất động sản, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà để bán, chuyển nhượng: Lập hóa đơn vào ngày thu tiền hoặc theo thỏa thuận thanh toán trong hợp đồng với trường hợp chưa chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng; lập hóa đơn vào ngày chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng với trường hợp đã chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng; lập hóa đơn chậm nhất không quá 05 ngày kể từ ngày chứng từ dịch vụ vận tải hàng không xuất ra trên hệ thống website và hệ thống thương mại điện tử với các trường hợp mua dịch vụ vận tải hàng không xuất qua website và hệ thống thương mại điện tử được lập theo thông lệ quốc tế.

Như vậy, quy định mới nhất về hóa đơn điện tử đã quy định cụ thể về việc lập hóa đơn đối với trường hợp giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục công trình. Tuy nhiên thực tế thì Nghị định 119/2018 chưa được áp dụng vào thực tiễn triển khai sử dụng hóa đơn điện tử hiện nay, vậy, đối với Thông tư 39/2011 đã có quy định như thế nào về việc lập hóa đơn điện tử đối với trường hợp giao nhiều lần?

Theo quy định tại Thông tư 39/2014 thì thời điểm xuất hóa đơn xây dựng, xây lắp là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình… chưa phân biệt là đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Trường hợp giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục, công đoạn dịch vụ thì mỗi lần giao hàng hoặc bàn giao đều phải thực hiện việc lập hóa đơn cho khối lượng, giá trị hàng hóa, dịch vụ được giao tương ứng.

Mẫu hóa đơn hợp lệ có đặc điểm như thế nào?

 Một số tính năng chính của phần mềm HTKK mới nhất

Đối với trường hợp doanh nghiệp kinh doanh bất động sản hoặc xây dựng cơ sở hạ tầng…. có thực hiện việc thu tiền theo tiến độ thực hiện dự án hoặc tiến độ thu tiền ghi trong hợp đồng thì ngày lập hóa đơn chính là ngày đã thu tiền.

Như vậy trên đây là những quy định cụ thể về việc hướng dẫn lập hóa đơn điện tử đối với trường hợp giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục theo cả quy định hiện hành và quy định mới nhất về hóa đơn điện tử hiện nay. Hy vọng bài viết đã mang đến những thông tin hữu ích cho bạn đọc về việc lập hóa đơn điện tử đối với trường hợp này.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *