Những điều kiện cần có để có thể nhận tiền BHXH sau khi nghỉ việc

Bảo hiểm xã hội là lợi ích của mỗi người lao động khi làm việc cho doanh nghiệp. Khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động với doanh nghiệp, doanh nghiệp có trách nhiệm hoàn thành thủ tục và người lao động cũng cần phải có một số điều kiện sau để có thể được nhận tiền BHXH.

Luật Bảo hiểm xã hộ năm 2014 có quy định, người lao động phải được giữ sổ BHXH của mình để tự quản lý việc đóng, hưởng BHXH.

Tuy nhiên, thực  tế vẫn có nhiều doanh nghiệp giúp quản lý và kiểm soát sổ BHXH của người lao động. Bởi vậy khi nghỉ việc người lao động phải báo cáo với doanh nghiệp để đơn vị doanh nghiệp chốt và trả sổ BHXH.

Được quy định rõ ràng tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 47 Bộ Luật lao động năm 2012 như sau:

Kể từ thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động, người lao động và doanh nghiệp có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày trong một số trường hợp đặc biệt.

Cụ thể người sử dụng lao động tức là doanh nghiệp phải có trách nhiệm xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động. Đồng thời trả lại toàn bộ những giấy tờ liên quan mà doanh nghiệp đã giữ lại của người lao động.

Chậm nhất là 30 ngày, doanh nghiệp sẽ phải có trách nhiệm phải hoàn thành thủ tục xác nhận và đồng thời trả lại sổ BHXH cũng những giấy tờ khác cho người lao động.

(Tham khảo thêm tại: luật dương gia tư vấn luật bảo hiểm xã hội)

Ngoài ra, để hoàn thành thủ tục nghỉ việc và thuận lợi nhận lại sổ BHXH thì người lao động cũng cần có những giấy tờ sau:

– Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

– Quyết định thôi việc;

– Quyết định kỷ luật buộc thôi việc;

– Quyết định sa thải;

Nhận BHXH một lần

Điều kiện để được nhận BHXH một lần:

Khoản 1 Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 có quy định:

– Ra nước ngoài để định cư;

– Tại các khoản 1, 2 và 4 Điều 54 của Luật có quy định về độ tuổi hưởng lương hưu, nhưng trong trường hợp chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội được quy định tại Điều 54 của Luật thì sẽ không tiếp tục được tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện;

– Đối tượng là “quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân” khi thôi việc hoặc xuất ngũ mà không đủ điều kiện để hưởng lương hưu;

– Người mắc bệnh nguy hiểm đến tính mạng như bại liệt, ung thư, xơ gan cổ chướng, phong, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS, lao nặng và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế;

(Tham khảo thêm tại: luật dương gia tư vấn luật bảo hiểm xã hội)

Thời gian được chi trả BHXH

Khoản 4 Điều 110 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định rõ ràng: Trong vòng 10 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ có trách nhiệm giải quyết và tổ chức chi trả BHXH cho người lao động; nếu không thể giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản.

Mức hưởng BHXH một lần

Được quy đinh tại Khoản 2 Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014:

Cứ mỗi năm mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính như sau:

– Đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014 sẽ được 1,5 tháng mức bình quân tiền lương hàng tháng.

– Đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi  sẽ được 2 tháng mức bình quân tiền lương hàng tháng.

– Nếu bảo hiểm xã hội đóng chưa đủ một năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội sẽ chỉ bằng số tiền mà người lao động đã đóng.

(Tham khảo thêm tại: luật dương gia tư vấn luật bảo hiểm xã hội)

Author: administrator

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *