Những quy định về hóa đơn điện tử theo dự thảo mới

Dự thảo Nghị định quy định về hóa đơn điện tử đã đề xuất nhiều quy định mới về hóa đơn, chứng từ, trong đó, đề xuất cung cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế không thu tiền trong thời gian 12 tháng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo; hộ, cá nhân kinh doanh… hóa đơn điện tử có bảng kê không cũng được giải quyết rõ ràng trong dự thảo nghị định mới này. Cùng tìm hiểu rõ hơn những quy định về hóa đơn điện tử theo dự thảo mới trong bài viết dưới đây.

Theo đó, Tổng cục Thuế thực hiện hoặc ủy thác cho tổ chức cung cấp dịch vụ về hóa đơn điện tử thực hiện cung cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế không thu tiền trong thời gian 12 tháng kể từ khi bắt đầu sử dụng hóa đơn điện tử đối với các trường hợp sau:

-Thứ nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ, cá nhân kinh doanh tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn;

– Thứ hai là doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo theo quy định pháp luật và hộ, cá nhân kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp (trừ doanh nghiệp quy định nêu trên); Hộ, cá nhân kinh doanh;

– Thứ ba là doanh nghiệp nhỏ và vừa khác theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và quy định của Bộ Tài chính trừ doanh nghiệp hoạt động tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu công nghệ cao; các trường hợp khác cần thiết để khuyến khích sử dụng hóa đơn điện tử do Bộ Tài chính quyết định.

hóa đơn điện tử

Theo dự thảo, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử thông qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế. Vẫn như thời hạn tại Thông tư 68/2019, trong thời gian 1 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, Cơ quan thuế có trách nhiệm gửi Thông báo đến doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh về việc chấp nhận trong trường hợp đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử hợp lệ, không có sai sót hoặc không chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử không đủ điều kiện để chấp nhận hoặc có sai sót.

Dự thảo quy định tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử phải đáp ứng các điều kiện sau: Tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử phải có kinh nghiệm trong việc xây dựng giải pháp công nghệ thông tin và giải pháp trao đổi dữ liệu điện tử giữa các tổ chức, cụ thể: Có tối thiểu 05 năm hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Đã triển khai hệ thống, ứng dụng công nghệ thông tin cho tối thiểu 10 tổ chức. 

Hướng dẫn lập hóa đơn điện tử đối với trường hợp giao hàng nhiều lần 

Mẫu hóa đơn hợp lệ có đặc điểm như thế nào?

Kể từ thời điểm sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định này, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh phải ngừng sử dụng hóa đơn điện tử đã thông báo phát hành theo các quy định trước đây, ngừng sử dụng hóa đơn giấy đã thông báo phát hành nhưng chưa sử dụng (nếu có).

Như vậy, Nghị định mới về hóa đơn điện tử, chứng từ sẽ thống nhất các quy định về hóa đơn, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp triển khai và sử dụng hóa đơn điện tử trong các doanh nghiệp. Thời hạn bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử theo dự thảo Nghị định cũng được kéo dài hơn để đảm bảo tất cả các doanh nghiệp đều sẵn sàng về cơ sở vật chất, hạ tầng, đáp ứng việc triển khai và sử dụng hóa đơn điện tử. 

Author: administrator

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *