So sánh kê khai thuế bằng hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy

Kê khai thuế luôn là vấn đề được tất cả kế toán quan tâm. Đặc biệt, khi thời hạn bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử đang đến gần, các kế toán càng quan tâm hơn nữa đến việc khác nhau giữa kê khai thuế bằng hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy. Trong bài viết này sẽ giúp các kế toán khái quát những điểm khác nhau rõ nhất khi kê khai thuế qua mạng bằng hóa đơn điện tử.

Theo quy định pháp luật, hóa đơn điện tử hợp lệ và hợp pháp sẽ có hình thức hóa đơn có đầy đủ giá trị pháp lý theo quy định của pháp luật và là căn cứ để hạch toán kế toán và kê khai thuế.

Việc kê khai thuế bằng hóa đơn điện tử được thực hiện giống như các loại hình hóa đơn trước đây. Điểm khác biệt khi kê khai thuế bằng hóa đơn điện tử với cách kê khai thuế bằng hóa đơn giấy ở chỗ doanh nghiệp sẽ không bắt buộc kê khai hóa đơn điện tử bán ra, mà chỉ cần kê khai đầy đủ hóa đơn mà doanh nghiệp mua vào.

So sánh kê khai thuế bằng hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy

Một trong những điểm khác biệt lớn nhất khi doanh nghiệp kê khai thuế bằng hóa đơn điện tử đó chính là doanh nghiệp có thể tiến hành thực hiện việc kê khai thuế qua mạng một cách nhanh chóng, chính xác, không cần phải mất thời gian, công sức đến các cơ quan thuế hay mất nhiều thời gian cho các thủ tục hành chính kê khai.

Kê khai hóa đơn điện doanh nghiệp thực hiện kê khai hóa đơn thu mua theo đúng danh mục thuế suất vào tờ khai thuế giá trị gia tăng rồi gửi cho cơ quan thuế nhanh chóng quá đường điện tử.

Việc kê khai thuế bằng hóa đơn điện tử thực hiện theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Trường hợp doanh nghiệp có phát hiện một số sai sót trong bản kê khai. Khi đó, cơ quan thuế sẽ yêu cầu doanh nghiệp phải cung cấp lại thông tin về hóa đơn để tiến hành kiểm tra hoặc cơ quan thuế tự động tra cứu, đối soát thông tin về hóa đơn được lưu giữ trên cơ sở dữ liệu của Tổng cục Thuế.

Như vậy, so với việc kê khai thuế bằng hóa đơn giấy, việc kê khai thuế bằng hóa đơn điện tử mang đến cho doanh nghiệp nhiều lợi ích vượt trội, có thể kê khai một cách nhanh chóng, dễ dàng, đơn giản, thuận tiện. Hơn thế nữa, việc kê khai thuế bằng hóa đơn điện tử giúp các doanh nghiệp tiết kiệm tối đa chi phí, thời gian và công sức.

https://trungluu.com/tin-tuc/

https://trungluu.com/in-to-roi-ky-thuat-so-hay-offset-cac-chuyen-gia-vietadvvn-mach-ban/

Author: administrator

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *