Mẫu hóa đơn hợp lệ có đặc điểm như thế nào?

Nghị định 109 về hóa đơn có những quy định xử phạt hành chính về các sai phạm trong sử dụng hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ; tự in và đặt in hóa đơn; phát hành hóa đơn và mua hóa đơn. Nhằm giúp người dùng tránh mắc phải những sai sót đáng tiếc và không đáng có, hôm nay tôi xin cung cấp những hiểu biết của mình về mẫu hóa đơn chuẩn, hợp lệ để các cá nhân, doanh nghiệp nhận biết.
Hóa đơn hợp lệ là gì?
Hóa đơn hợp lệ được hiểu một cách tổng quan là loại hóa đơn có thể tra cứu được trên trang web tra cứu thông tin hóa đơn chính thống và trực tuyến của Chính phủ: http://www.tracuuhoadon.gdt.gov.vn/ (trừ các loại hóa đơn đặc thù- loại hóa được cơ quan Thuế cho phép phát hành không theo cấu trúc quy định tại thông tư 153/2010/TT-BTC). Như vậy, hóa đơn hợp lệ là những hóa đơn đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật (Nghị định số 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ, thông tư 153/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính và Thông tư 303/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính); được lưu trữ thông tin trên cơ sở dữ liệu để tìm kiếm. Những quy định ấy được cụ thể hóa bằng cách đảm bảo có đầy đủ các tiêu thức sau:

mẫu hóa đơn hợp lệ

Đặc điểm của một mẫu hóa đơn hợp lệ: 
Đảm bảo có:
– Ngày tháng năm lập hóa đơn; Họ tên, địa chỉ người/ công ty mua- bán;  Mã số thuế; Hình thức thanh toán (tiền mặt hay chuyển khoản); Số tài khoản (nếu có).
– Số thứ tự, tên hàng hóa/ dịch vụ, số lượng, đơn vị tính, đơn giá, thành tiền, thuế suất, thuế GTGT (nếu có), Thành tiền bằng số và chữ..
– Phải có chữ ký người mua- bán và Giám đốc. Nếu không có chữ ký của Giám đốc thì phải có giấy ủy quyền và đóng dấu treo vào bên trên góc trái của hóa đơn, người được ủy quyền phải ký vào góc này.
– Được tiến hành lập theo đúng Nguyên tắc lập hóa đơn GTGT theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC.
– Trong một số trường hợp, hóa đơn hợp lệ còn phải đáp ứng các yêu cầu khác như: Không vượt định mức (tiêu hao nguyên vật liệu, …); Không vượt mức khống chế (chi phí quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới; chi phí tiếp tân, khánh tiết, hội nghị; chi phí hỗ trợ tiếp thị, chiết khấu thanh toán; chi báo biếu, báo tặng…).
Mẫu hóa đơn hợp lệ được hợp lý hóa và hợp pháp hóa, được lưu trữ thông tin trong cơ sở dữ liệu lưu trữ thông tin về hóa đơn tại website: http://www.tracuuhoadon.gdt.gov.vn/. Như vậy, việc ban hành một công thức chung nhất cho mẫu hóa đơn khiến việc tạo, lập và xây dựng hóa đơn được theo một thể thống nhất, không có kiểu công ty A thì mẫu hóa đơn như này, công ty B thì mẫu hóa đơn như kia,… Sự thống nhất này không chỉ thể hiện tính hợp nhất, đồng bộ mà còn cho thấy sự chuyên nghiệp của bên bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ cũng như bên mua và đầu tư sản phẩm.

https://trungluu.com/mot-so-tinh-nang-chinh-cua-phan-mem-htkk-moi-nhat/

https://trungluu.com/

Author: administrator

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *